24 uur per dag, 7 dagen per week, zwolle

A.V.C / A.V.K

Afhankelijk van de aard der werkzaamheden zijn van toepassing de Algemene Voorwaarden voor Koeriersdiensten 1990 (A.V.K.) , laatste versie, gedeponeerd arrondissementsrechtbanken Amsterdam en Rotterdam of de Algemene Vervoer Kondities 2002 (A.V.C.) laatste versie gedeponeerd arrondissementsrechtbanken Amsterdam en Rotterdam en bij grensoverschrijdend vervoer volgens CMR-voorwaarden Tevens zijn van toepassing de algemene betalingsvoorwaarden Transport en Logistiek Nederland (T.L.N.) laatste versie gedeponeerd arrondissementsrechtbanken Amsterdam en Rotterdam.

Verplichting opdrachtgever :

 • Goederen (indien noodzakelijk) zorgvuldig verpakken.
 • Op het daartoe bestemde vervoeradres (vrachtbrief) naam, adres en afzender duidelijk vermelden evenals het factuur adres.
 • Zorgdragen voor het onmiddellijk kunnen laden en lossen. (om extra kosten tav het laden en lossen te voorkomen)

Verplichting Migro :

 • 24 uur per dag 7 dagen per week bereikbaar.
 • Binnen de gestelde termijn afleveren.
 • Goed opgeleid personeel met een goed onderhouden wagenpark.
 • Bij voortduring voldoen aan wet- en regelgeving.
 • Administratie en Routeplanning volledig geautomatiseerd.
 • Vakdiploma's en Vergunningen nationaal en internationaal.
 • Transport- en Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering
 • ADR + veiligheidsadviseur voor het vervoer van gevaarlijke stoffen.
 • Tegenover derden geheimhouding in acht nemen tav feiten en gegevens die hem op basis van de vervoerovereenkomst bekend zijn.

Beleidsverklaring

Het beleid van Migro Transport is gericht op het voordurend leveren van een product dat voldoet aan door de opdrachtgevers gestelde eisen en norm. Uitvoering wordt door Migro Transport gegeven op een financieel aanvaardbare wijze en volgens kwaliteitsnormen omschreven.

Er wordt continu aandacht besteedt aan nieuwe organisatorische, technische en economische ontwikkelingen, welke kunnen leiden tot verbetering van middelen en uitvoering van ritten. Met name zal er aandacht worden besteed om verlaging van de kostprijs te kunnen realiseren. Het proces, de omstandigheden en het veiligheidsbeleid zijn erop gericht om met gezamenlijke inspanning te komen tot een optimaal arbeidsklimaat voor iedereen die bij ons bedrijf werkzaam is. Het streven van Migro Transport is continu´teit voor bedrijf en mensen. Het werken met een kwaliteitsmanagementssysteem volgen NEN-EN-ISO-9001 houdt ook een streven naar procesverbetering en daarmee hogere klanttevredenheid in.

Onze organisatie wenst bij het verwezenlijken van haar doelstellingen correcte normen en waarden te hanteren. Daarnaast zullen we altijd voldoen aan de wet-en regelgeving in zijn algemeenheid, NEN-EN-ISO9001 en in het bijzonder de eisen en regelgeving die gelden op ons vakgebied.

De Directie.

 


Koeriersdiensten Migroon Google+
Tweeten
@migro_bv volgen
Migro op Facebook Facebook